Namazda huşuyu artıran altı mefhum

Namazda huşuyu artıran altı mefhum

Mü'minler muhakkak felah bulmuşlardır. / Onlar ki, namazlarında huşu sahibidirler.” (Mü'minun S. 1-2)

Müslüman bir kişi farz namaz vakti girince güzel­ce abdest alır, sonra tam bir huşu içinde namaz kılar, namazın rükûynu da gü­zel bir şekilde yaparsa, büyük günah işlemediği müddetçe bu namaz, onun geç­miş günahlarına keffâret olur. Namazın bu faziletini devamlı elde eder.” (Müslim)

Namazda huşu, kalbin tam bir huduu ile Rabbinin huzurunda durması ve sadece ona yönelmesidir. Her uzvun tevazu göstermesi, zihnin malayani şeylerden arındırılması ile huşu tam anlamıyla sağlamış olur. Namazda fazların, sünnetlerin ve müstehap rükûnlarının hakkıyla yerine getirilmesi huşuyu artıran başka bir etmendir.  Kalbin her türlü vesveseden arındırılması ve bu şekilde Rahman'ın huzuruna çıkması kişinin namazda gerçek anlamda huşuyu bulmasını sağlar. Ayette de belirtildiği üzere namazlarında huşu sahibi olan kimseler kurtuluşa, felaha ermiştir.  Hem bu dünya da hemde ahiret yurdunda insanoğlunun kurtuluşa ermesi bir anlamda namazlarında huşuyu tam anlamıyla idrak etmesi ve namazlarını bu minval üzere ikame etmesi gerekmektedir. Yüce Rabbimiz tarafından miraçta peygamber efendimize (sav.) ve biz ümmetine hediye edilen Habibullahın deyimiyle göz nuru olan namaz ancak hakiki anlamda huşu, tevazu ve huduu ile kılındığı vakit bizlere kalp sekineti ve gönül ferahlığı verecektir. Huşu ile kılınan her namaz bizleri secde secde Rabbimize yükseltecek, gerçek anlamda bizlerin de miracı olacaktır. Namazlarımızda hakiki lezzet almak, her namaz kılışımızda miraca yükselmek için tam bir huşu içinde kılmak gerekmektedir. İmam Gazali namazda huşuyu artıran 6 mefhumu şöyle sıralar:

1)      Kalbi Huzur: Kalbi okunanlara tümüyle bağlamak, onlardan başka bir şey düşünmemek.

2)      Tefehhüm: Namazda okunanların manasını anlamak ve onları düşünüp tefekkür etmek.

3)      Taz'im: Kölenin efendisine duyduğu saygıdan daha fazlasını Allah için göstermek.

4)      Heybet: Allah'a saygıdan kaynaklanan bir korku hissi duymak.

5)      Rec'a: Kusurlarından dolayı Allah'ın azabından çekinmek ve namazda Allah'a saygı duyup korkulduğu için de ecir ummak.

6)      Hayâ: Küsur ve hataları hatırlatıp anlayarak Allah'tan hayâ etmek.

 Her bir namazımızın miraç olma temennisiyle. Dualarda buluşmak dileğiyle.


Önceki Besiciler sorunlarına çözüm istiyor
Sonraki Van'da yaklaşık 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi