2018 Hac kayıt tarihi açıklandı

2018 Hac kayıt tarihi açıklandı

2018 yılı Hac müracaatları 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

2018 Yılında hacca gidecek hacı adayları için hac kayıt tarileri açıklandı.Buna göre yeni kayıt ve eski kayıtlarını yenilem isteyen adayların 21-29 Aralık tarihleri arasında il Müftülüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt yaptırırken yapılması gerekenler açıklandı;

1- 2018 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında

alınacaktır.

2- İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra;

a- Müracaatlarını Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik

ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek,

Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

c- Anlaşmalı Bankalar : Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye

Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

3- Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

4- Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi

ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların

müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise

yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

5- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya

aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup

halinde kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

6- Talepleri halinde engelli vatandaşlarımız hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; mahremsiz

olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise ancak hacca hiç gitmemiş mahremleri ile

müracaat yapabileceklerdir.

7- Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak olup, 7-

12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeyeceklerdir. Ancak, çekilecek kuradan sonra kesin kayıt

hakkı elde eden ebeveynler 0-6 yaş arası çocuklarını istemeleri halinde beraberlerinde hacca

götürebilecek, 7-12 yaş arası çocuklarını ise hacca götüremeyeceklerdir.

8- Ön kayıt esnasında ayrı ayrı yerlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya

akrabaların kesin kayıt esnasında mahremiyet birleştirilmesi yönündeki talepleri

karşılanmayacaktır.

9- 2018 yılında ilk defa ön kayıt yaptıranlardan daha önceki yıllarda ön kayıtları bulunanların kuraya

birlikte katılmayı istemeleri halinde 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerince

birleştirmeleri yapılacaktır.

10- Önceki yıllarda hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek olup, müracaatlardan veya kura

çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek ve ön kayıt ücreti de iade

edilmeyecektir.

11-Önceki yıllarda herhangi bir belge ibraz etmeden vekâleten hacca gittiklerini belirten

vatandaşlarımızdan kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca

gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

12-Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir

şekilde yapılıp yapılmadığını http://hac.diyanet.gov.trinternet adresinden kontrol

edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili

müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

13-İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı"

olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

14-Hacı adayları; müracaat formunda yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını,

verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka

işaretleyeceklerdir.

B- ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRANLAR (KAYIT YENİLEME)

1- 2017 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenlerin kayıtları 21 Aralık 2017 tarihinde Başkanlıkça

yenilenecektir.

2- Kaydı yenilenenlerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde,

hac konaklama tercihlerinde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile

müracaatlarından vaz geçenler 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak

gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.

3- Önceki yıllarda ön kayıtları bulunanlardan, 2017 yılında kayıtlarını yenilememeleri sebebiyle hac

kurasına katılamayanların, 2018 yılı hac kurasına dahil olabilmeleri için ilgili bankalara 20.-TL ön

kayıt ücreti yatırmaları halinde kayıtları önceki kura kat sayıları dikkate alınarak güncellenecektir.

C- ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEMELERDE ORTAK KRİTERLER

1- Konaklama Türleri

a) Oda Tercihli Konaklama Türü:

Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı

yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, oda kapasitelerine ve

belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i

Nebeviye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi

verilecektir.

b) Otel Konaklama Türü:

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet

veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin

Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride

organizasyon düzenlenecektir.

Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 500 metre mesafede,

Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde

konaklama yaptırılacaktır.

Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 1000 metre mesafede,

Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde

konaklama yaptırılacaktır.

Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin

kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.

2- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür

değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.

3- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca

gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına

gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

4- Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare

duyurulacaktır.


Önceki Ağrı'da dolandırıcılık operasyonu
Sonraki TİCARETTE BAŞARININ SIRLARI