Okul Müdürlerine kötü haber

Okul Müdürlerine kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretmenlerin haftalık ders programı hazırlama yetkisini müdürlere devreden yönetmelik maddesini iptal etti. Bundan sonra haftalık ders programında müdürler öğretmenlere danışacak.

Türk Eğitim Sen'in Danıştay'da açtığı dava sonuçlandı. Artık haftalık ders programlarını müdürler tek başına yapamayacak, öğretmenlerden fikir almak zorunda kalacak.

Danıştay kararında şunlar kaydedildi:“Programın öğretmenler kurulunda tartışılarak değerlendirilmesi imkânı sağladığı, değişiklikle bu imkânın ortadan kaldırılarak, okul müdürünün tek yetkili haline geririldiği, öğretmenlerin ise tebliğ ile ders programından haberdar olacaklarının düzenlendiği görüldüğünden, haftalık ders programı konusunda öğretmenler kurulunu devre dışı bırakan değişiklikte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”


Önceki HAYRAT Vakfından Suriye'ye yardım TIR'ı
Sonraki Dünyanın ve Türkiye'nin en zengini belli oldu