Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmede yeni düzenleme

Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmede yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olma, imam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde de İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olma şartları aranacak.

 Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim  Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
MEB'e bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak  yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen  yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında müdür olarak görevlendirileceklerde  aranacak özel şartlarda yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca mesleki ve teknik  ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar  öğretmenleri kapsamında olma, imam hatip liselerine müdür olarak  görevlendirileceklerde de İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olma  şartları aranacak.Yönetmeliğin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday  bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilecek.


Önceki Kimlik kartlarında yeni dönem!
Sonraki DSÖ'den kızamık uyarısı