Teravih namazında Kur'an'ı yüzüne okumak caiz midir?

Fetva Kurulu, "İmam, Kur'an'a bakmaksızın hatimle teravih namazını kıldırabilecekse o şekilde imamlık yapması daha faziletlidir. Yok, eğer kıldıramayacaksa Mushaf'a bakarak münferit veya cemaate imamlık yaparak hatimle kılabilir." diye belirtti.

Teravih namazında Kur'an'ı yüzüne okumak caiz midir?
24 Nisan 2022 - 12:54
İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Teravih namazında Kur'an'ı yüzüne okumak caiz midir?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Teravih namazının hatimle kılınması sünnettir ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek ramazan ayının ruhuna daha uygundur (el-Mevsilî, el-İhtiyâr, I, 175). İmam, Kur'an'a bakmaksızın ezberinden hatimle teravih namazını kıldırabilecekse o şekilde cemaate imamlık yapması daha faziletlidir. Yok, eğer kıldıramayacaksa Mushaf'a bakarak münferit veya cemaate imamlık yaparak hatimle kılabilir. Konuyla ilgili İmam Nevevî şunları söyler: Kur'an'ı ezbere olarak okusa dahi kişinin Mushaf'a bakarak namaz kılması (veya kıldırması) namazı bozmaz. Bilakis Fatiha suresini ezbere bilmeyen kişinin Mushaf'a bakarak namaz kılması vaciptir. Bu, bizim görüşümüz, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşüdür. İmam Ebu Hanife'ye göre ise namaz kılarken kıraati Mushaf'tan yapmak namazı bozar (el-Mecmû', V, 113). " (İLKHA)
https://ilkha.com/ilim-irfan/teravih-namazinda-kur-an-i-yuzune-okumak-caiz-midir-194122

YORUMLAR

  • 0 Yorum