Zifaftan önce eşlerden birinin vefat etmesi durumunda kadına mehir verilir mi?

Fetva Kurulu, "Eşlerden birinin vefat etmesi durumunda mehrin eksiksiz bir şekilde kadına veya -vefat eden kendisiyse- varislerine verilmesiyle ilgili sahabenin icmâı bulunmaktadır " diye belirtti.

Zifaftan önce eşlerden birinin vefat etmesi durumunda kadına mehir verilir mi?
06 Eylül 2022 - 16:04
İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Zifaftan önce eşlerden birinin vefat etmesi durumunda kadına mehir verilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Mehrin eksiksiz bir şekilde kadının hakkı olduğu iki durum vardır: Birincisi zifaftan sonra, ikincisi ise zifaftan önce kadının veya kocanın ölmesi. Eşlerden birinin vefat etmesi durumunda mehrin eksiksiz bir şekilde kadına veya -vefat eden kendisiyse- varislerine verilmesiyle ilgili sahabenin icmâı bulunmaktadır (Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc IV, 290).

Zifaftan önce kocanın vefat etmesi durumunda kadına mehirle birlikte ayrıca -kocanın çocuğu yoksa- bıraktığı malın dötte biri (1/4) miras olarak verilir. Vefat eden kendisiyse mehir ve -çocuk yoksa- diğer mallarının yarısı miras olarak kocaya intikal eder (Nevevî, Ravdatü't-Tâlibîn, V, 141-142). Asr-ı saadette meydana gelen benzer bir meseleye Allah Resulü (aleyhissalatu vesselam) bu şekilde hüküm vermiştir (Ebu Dâvud, Nikâh 31, No: 2114; Tirmizî, Rada' 42, No: 1145)." (İLKHA)
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum